X
 • Slide 2
 • Slide 1

O nas

Firma 10110.biz Sp. z o.o. działa na rynku od lipca 2008 roku. Choć występujemy głównie, jako dostawca usług na rynku przedsiębiorstw - z jednakową uwagą podchodzimy do projektów naszych indywidualnych klientów.

Nowości

Szkolenia

 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem autorskich szkoleń naszej firmy.

 

Współpracujemy z zespołem doświadczonych instruktorów i konsultantów, których wiedza jest poparta certyfikatami zawodowymi, uczestnictwem w wielu projektach informatycznych i biznesowych zarówno w kraju, jak i zagranicą oraz publikacjami naukowymi. Firma 10110.biz Sp. z o.o. stale współpracuje z 10 instruktorami posiadającymi ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń IT oraz 4 instruktorami z zakresu umiejętności miękkich. Wśród nich 3 osoby posiadają stopień naukowy doktora. 


Oferujemy kursy zintegrowane dotyczące kilku systemów operacyjnych (np.: MFS01) lub kilku technologii bazodanowych (np.: DBA10) w ramach jednego szkolenia.

Każde szkolenie specjalistyczne może zostać uzupełnione szkoleniem "miękkim" dotyczącym rozwoju umiejętności interpersonalnych (efektywna komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, współpraca w zespole projektowym, zarządzanie projektem IT, etc.). Wszystkie szkolenia „miękkie” mogą być również przeprowadzone niezależnie od kursów technicznych i mają charakter ofert indywidualnych "szytych na miarę" - przygotowywanych adekwatnie do potrzeb klienta, po wstępnej analizie sytuacji i celów. 

Szkolenia IT

Obecnie oferujemy Państwu 18 szkoleń podzielonych na 6 grup tematycznych:

Systemy operacyjne System z13 (MFS01) – 5 dni 

Zadaniem kursu jest prezentacja metod dostępu do danych, które są tworzone i zarządzane przez najpopularniejsze systemy operacyjne komputerów linii IBM System z13. Omawiane są zarówno metody dostępu i współdzielenia danych dostępne w środowisku z/VM, jak również scenariusze wykorzystujące usługi sieciowe, urządzenia wewnętrzne oraz bezpośredni dostęp do systemów plików. Podczas warsztatów prezentowane są przykłady ich użycia w popularnych językach skryptowych w systemach z/OS, z/VM oraz Linux. Zajęcia prowadzone są w formie etapów zadaniowych, które umożliwiają uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wykorzystywanym oprogramowaniem narzędziowym.
Bazy danych
Administracja DB2 w systemie Linux (DBA01) – 3 dni 
Kurs obejmuje zagadnienia związane z wprowadzeniem użytkownika do podstaw budowy administracji bazą danych DB2 w systemie Linux. Uczestnik zostanie wprowadzony w podstawowe zadania związane z administracją, monitorowaniem, diagnozowaniem problemów (narzędzie db2diag) oraz bezpieczeństwem bazy danych. W trakcie kursu uczestnicy będą tworzyli obiekty bazy danych oraz przeprowadzali dokonywali ich archiwizacji i odtwarzania. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami bazy danych. Ćwiczenia praktyczne obejmują również procedury partycjonowania, zarządzania przestrzeniami tablic, zapełniania tablic, wydajnego tworzenia indeksów oraz optymalizacji zapytań.
Strojenie DB2 w systemie z/OS (DBA02) – 5 dni 
Zakres kursu obejmuje zagadnienia związane ze strojeniem podsystemu DB2 w kierunku osiągnięcia jak najlepszej wydajności. Omawiane są metody identyfikacji problemów wydajnościowych ze szczególnym uwzględnieniem „wąskich gardeł” indukowanych ustawieniami środowiska: począwszy od platformy sprzętowej, poprzez system operacyjny, aż do poziomu samego podsystemu DB2. Kurs prezentuje liczne scenariusze dochodzenia od objawów problemów do ich rozwiązania, na podstawie dostępnego materiału diagnostycznego w postaci trace'ów DB2, logów, SMF, pomiarów monitorów RMF oraz Omegamon DB2. Szczegółowo analizowana jest architektura podsystemu DB2 w z/OS oraz wymagania związane ze współdzieleniem danych (data sharing).
Wprowadzenie do programowania bazy danych Oracle - język SQL i PL/SQL (DBA03) - 5 dni  

Zadaniem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad programowania w języku SQL i PL/SQL w środowisku bazy danych Oracle. Omówione zostaną konstrukcje języka PL/SQL i ich interpretacja oraz organizacja jednostek programistycznych środowisku Oracle. Szczegółowo omówione zostaną zasady użycia instrukcji SQL w programach PL/SQL. Ponadto zostaną przedstawione elementy środowiska Oracle specyficzne dla środowiska bazodanowego takie jak wyzwalacze, transakcje, słowniki metadanych, system uprawnień.
Oracle SQL i PL/SQL dla średnio zaawansowanych (DBA04) - 5 dni  
Zadaniem kursu jest przedstawienie niektórych zaawansowanych mechanizmów programowania w języku PL/SQL w środowisku bazy danych Oracle. Omówione zostaną mechanizmy składowania i przetwarzania danych o skomplikowanej strukturze lub dużych rozmiarach takie jak: złożone typy danych, duże obiekty (LOB), typ XML. Uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z technikami operowania na kolekcjach na kolekcjach, w tym masowe instrukcje SQL. W trakcie kursu omówione zostaną mechanizmu dostępu do pliku z poziomu bazy Oracle.
Programowanie w środowisku Oracle dla zaawansowanych (DBA05) - 5 dni  
Zadaniem kursu jest przedstawienie zaawansowanych mechanizmów programowania w środowisku Oracle. W trakcie kursu zostaną przedstawione mechanizm programowania dynamicznego w SQL i PL/SQL. Omówione zostaną elementy programowania współbieżnego przy użyciu mechanizmów komunikacji pomiędzy sesjami Oracle. Ponadto zostaną omówione metody programowania bazy danych z użyciem typów obiektowych. Uczestnicy zaznajomią się z technikami wykorzystania programów napisanych w innych językach programowania przy pomocy procedur zewnętrznych. Osobno zostaną omówione zagadnienie związane z wykorzystaniem języka Java ramach bazy Oracle.
Strojenie aplikacji w języku Oracle SQL i PL/SQL (DBA06) - 3 dni  
Zadaniem kursu jest przedstawienie uczestnikom technik strojenia aplikacji w środowisku Oracle. Podczas kursu zostaną przedstawione metody analizy wykonania instrukcji SQL. Uczestnicy zostaną zaznajomieni metodami składowania oraz indeksowania danych. Wyjaśnione zostaną zasady działania optymalizatora regułowego oraz kosztowego, a także potencjalne korzyści ze stosowania podpowiedzi (hints) oraz możliwości sterowania pracą optymalizatora kosztowego. Szczegółowo zostaną omówione metody dostępu do danych i indeksów, metody wykonywania złączeń oraz sortowania. Uczestnicy poznają techniki i narzędzia przydatne przy wykrywaniu źródeł problemów wydajnościowych.
Wprowadzenie do rodzin baz danych Oracle i DB2 (DBA10) - 3 dni
Zadaniem kursu jest przedstawienie i wprowadzenie użytkowników w terminologię oraz podstawy używania najnowszych produktów czołowych dostawców rozwiązań do zarządzania informacją, firm Oracle i IBM. Uczestnik zostanie zapoznany z zadaniami administratora środowisk Oracle 11g oraz DB2 v9, takimi jak m.in.: instalacja i konfiguracja środowiska, zarządzenie obiektami, monitorowanie, audyt. Zadania praktyczne realizowane będą w wybranym środowisku systemu operacyjnego: Linux lub Windows.
Administracja bazami danych Oracle i DB2 (DBA11) - 5 dni  
W trakcie kursu zostaną przedstawione typowe zadania administratora baz danych Oracle 11g i DB2 v9 z uwzględnieniem specyficznych funkcji środowiskowych. W trakcie wykonywania ćwiczeń uczestnicy będą przeprowadzać symulacje scenariuszy awarii, automatyzować czynności administracyjne, monitorować i stroić system bazodanowy. Zadania praktyczne realizowane będą w wybranym środowisku systemu operacyjnego: Linux lub Windows.
Wprowadzenie do programowania baz danych Oracle i DB2 (DBA12) - 3 dni  
Zadaniem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad programowania w językach PL/SQL i SQL PL w środowiskach baz danych Oracle 11g i DB2 v9. Omówione zostaną konstrukcje ww. języków i ich interpretacja oraz organizacja jednostek programistycznych środowiskach Oracle i DB2. Szczegółowo omówione zostaną zasady użycia instrukcji SQL w programach PL/SQL i SQL PL. Ponadto zostaną przedstawione specyficzne elementy systemów baz danych takie jak wyzwalacze, transakcje, słowniki metadanych, system uprawnień. Poruszone zostaną również zagadnienia migracji danych i aplikacji pomiędzy rozważanymi środowiskami (wbudowane pakiety PL/SQL, typy danych, rozszerzenia SQL).
Wirtualizacja
Wirtualizacja na komputerach PC i serwerach (VMS01) – 3 dni  
Optymalizacja kosztów zarządzania i posiadania infrastruktury IT zmusza przedsiębiorstwa do sięgania po innowacyjne sposoby wykorzystywania zarówno nowego, jak i już nabytego sprzętu. Wirtualizacja środowisk pracy pozwala na jednoczesne wykorzystywanie sprzętu komputerowego do wielu zadań. Istnieje kilka powszechnie stosowanych rozwiązań sprzętowych i programowych pozwalających na efektywne korzystanie z systemów operacyjnych i aplikacji w trybie wirtualnym. Kurs pozwala na poznanie technik wirtualizacji opartych o następujące produkty: VIOS (PowerVM) lub PR/SM – do wyboru (wirtualizacja hardware'owa) oraz Xen, KVM (wirtualizacja software'owa).
Mainframe jako platforma wirtualizacyjna w oparciu o z/VM (VMS02) – 5 dni  
Kurs obejmuje zagadnienia związane z wprowadzeniem użytkownika do architektury mainframe i systemu z/VM. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawami wirtualizacji sprzętowej i programowej. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli okazję do przygotowania środowiska terminalowego (m.in.: putty, vnc , klient telnet 3270), stworzenia maszyny wirtualnej na potrzeby Linux’a, przeprowadzenia instalacji systemów gości (w oparciu o wybraną dystrybucję), klonowania systemów, dynamicznego dodawania zasobów sprzętowych (np.: dysków, kart sieciowych), monitorowania systemu. W ramach ćwiczeń użytkownicy przeprowadzą również proste scenariusze zabezpieczania danych (backup) i archiwizacji na różne nośniki.
Sieci
Wprowadzenie do sieci komputerowych (TCP01) – 2 dni  
Kurs obejmuje zakres zagadnień związanych z podstawowymi rodzajami i topologiami sieci komputerowych. Przedstawione zostaną zasady funkcjonowania sieci LAN/WAN/MAN/PAN. Kurs koncentruje się na omówieniu sieci lokalnych w standardzie Ethernet w oparciu o rodzinę protokołów TCP/IP. Zostaną omówione również najpopularniejsze usługi sieciowe: poczta elektroniczna (SMTP, IMAP, POPS, autoryzacja, zabezpieczenia), transmisja danych (FTP, SCP), usługi zdalnego dostępu (telnet, SSH, usługi terminalowe), serwisy informacyjne (HTTP, HTTPS). W ramach ćwiczeń praktycznych przewidziano zarówno samodzielną konfigurację stanowiska (interfejsy i usługi), jak i lokalnej sieci komputerowej.
Usługi sieciowe w systemie operacyjnym Linux (TCP02) – 2 dni  
Kurs obejmuje zakres zagadnień związanych z codzienną pracą administratora systemu Linux w środowisku lokalnej sieci Ethernet. Jest jednak również przydatny wszystkim użytkownikom pragnącym korzystać z wybranych funkcji sieciowych. W trakcie realizacji zadań praktycznych przewidziana jest konfiguracja, zarówno po stronie klienta jak i serwera, następujących usług sieciowych: poczta elektroniczna (SMTP, IMAP, POPS, autoryzacja, zabezpieczenia), transmisja danych (FTP, SCP), usługi zdalnego dostępu (telnet, SSH, usługi terminalowe), serwisy informacyjne (HTTP, HTTPS). Ćwiczenia będą wykonywane w systemie Ubuntu - jednej z najpopularniejszych na rynku polskim dystrybucji systemu Linux.
Usługi sieciowe w systemie operacyjnym Windows (TCP03) – 4 dni  
Kurs obejmuje zakres zagadnień związanych z codzienną pracą administratora systemu Windows w środowisku lokalnej sieci Ethernet. Jest jednak również przydatny wszystkim użytkownikom pragnącym korzystać z wybranych funkcji sieciowych. W trakcie realizacji zadań praktycznych przewidziana jest konfiguracja funkcji serwera IIS w zakresie usług WWW (FTP, HTTP, HTTPS) i poczty elektronicznej (POP3, SMTP), usług zdalnego dostępu – serwera terminalowego oraz usługi serwera plików i drukarek. Zostaną omówione zagadnienia związane z konfiguracją usług sieciowych po stronie komputerów klienckich. Ćwiczenia będą wykonywane z wykorzystaniem systemów serwerowych Windows 2003 serwer, Windows 2008 Serwer oraz klienckich Windows XP, Windows Vista i Windows 7 (najnowocześniejszej obecnie wersji systemu Windows).
Technologie internetowe
Nowoczesne technologie internetowe, tworzenie aplikacji (PAL01) – 5 dni  
Dynamiczny rozwój Internetu, jako medium dostępu do informacji i wymiany danych przyczynił się do uznania aplikacji webowych jako swojego rodzaju standardu de facto. Kurs pozwala na aktywne poznanie niezależnych od platformy, zarówno warstwy sprzętowej jak i warstwy systemu operacyjnego, języków programowania aplikacji, które jako oprogramowanie klienckie wykorzystują przeglądarkę www (tzw. cienki klient). Zadania programistyczne będą wykonywane w językach PHP lub jPALIO.
Kryptografia
Użytkowe aspekty zastosowania kart kryptograficznych IBM 4764 (CPH01) – 2 dni  
Karta IBM 4764 jest jedyną dostępną na rynku polskim kartą kryptograficzną certyfikowaną przez National Institute of Standards and Technology na poziomie FIPS 140-2 level 4. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione potencjalne sposoby zastosowania kart kryptograficznych dostępnych w serwerach IBM. Zostaną zademonstrowane tryby wykorzystania kart, jako akceleratorów kryptograficznych oraz w pełni funkcjonalnych urządzeń typu Hardware Security Module. Praktyczne aspekty ich wykorzystania obejmują m.in. komunikację w protokole TLS, generowanie liczb losowych oraz kluczy RSA, jak również kompresję i szyfrowanie danych. Na życzenie klienta istnieje możliwość skoncentrowania się na implementacjach funkcji w jednym z wybranych systemów operacyjnych: AIX, i5/OS, z/OS lub Linux w oparciu o biblioteki Common Cryptographic Architecture i PKCS #11.
Programowanie aplikacji z wykorzystaniem usług kryptograficznych kart IBM 4764 (CPH02) – 3 dni  
Karta IBM 4764 jest jedyną dostępną na rynku polskim kartą kryptograficzną certyfikowaną przez National Institute of Standards and Technology na poziomie FIPS 140-2 level 4. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem przez programistów funkcji kryptograficznych udostępnianych przez karty IBM 4764. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione metody dostępu do usług kryptograficznych w oparciu o standardy PKCS #11, Common Cryptographic Architecture oraz Java Cryptographic Extension. W trakcie ćwiczeń uczestnicy poznają sposoby wykorzystania kart, zarówno jako akceleratorów kryptograficznych oraz urządzeń typu Hardware Security Module. Na życzenie klienta istnieje możliwość sprofilowania szkolenia i skoncentrowania się na implementacjach funkcji w jednym z wybranych systemów operacyjnych: AIX, i5/OS, z/OS lub Linux.

Cena poszczególnych kursów uzależniona jest od długości ich trwania i wynosi dla jednej osoby:

 • kurs 2-dniowy: 1320 PLN netto/osoba 
 • kurs 3-dniowy: 1940 PLN netto/osoba 
 • kurs 4-dniowy: 2540 PLN netto/osoba 
 • kurs 5-dniowy: 3120 PLN netto/osoba 


Dzięki naszej polityce cenowej cena dnia szkoleniowego dla jednego uczestnika spada wraz ze wzrostem czasu trwania kursu aż do 620 PLN.
Wszystkie szkolenia są realizowane w formie warsztatów w grupach 10-osobowych, a podane ceny obejmują: udział w warsztatach zestaw materiałów edukacyjnych dostęp do stanowiska pracy poczęstunki w przerwach oraz lunch. Szkolenia odbywają się w Warszawie w formule szkoleń otwartych. Oferujemy jednak również dedykowane szkolenia w formule zamkniętej na terenie całego kraju. Pytania prosimy kierować na adres szkolenia[at]10110.biz.

Szkolenia miękkie

 

 


Wszystkie szkolenia są realizowane w formie warsztatów w grupach 10-osobowych. Zajęcia prowadzone są przez 2 trenerów. Przykładowe szkolenia "miękkie" prowadzone przez10110.biz Sp. z o.o., to m.in.: efektywna komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, współpraca w zespole projektowym, zarządzanie projektem IT, promocja usług IT w firmie, budowanie wizerunku. Wszystkie szkolenia „miękkie” mają charakter ofert indywidualnych "szytych na miarę" - przygotowywanych adekwatnie do potrzeb klienta, po wstępnej analizie sytuacji i celów. Dlatego też ich programów nie zamieszczamy poniżej.

Ceny szkoleń obejmują:

 • udział w warsztatach 
 • zestaw materiałów edukacyjnych
 • dostęp do stanowiska pracy
 • poczęstunki w przerwach oraz lunch. 


Treningi odbywają się w Warszawie w formule szkoleń otwartych. Oferujemy jednak również dedykowane szkolenia w formule zamkniętej na terenie całego kraju.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres szkolenia[at]10110.biz.

 

 

Doradztwo HR

Specjalizujemy się we wspieraniu przedsiębiorstw w obszarach zarządzania personelem, jak również wdrażania technologii informatycznych związanych z implementacją procesów biznesowych

 

 

W zakresie doradztwa związanego z zarządzaniem personelem nasza oferta obejmuje następujące dziedziny:

 • - rekrutację pracowników, politykę zatrudnienia i rozwoju kadr 
 • - identyfikację specjalistów
 • - tworzenie programów współpracy z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą 
 • - doradztwo dotyczące orzecznictwa związanego z kodeksem pracy i aktami wykonawczymi 
 • - projektowanie systemów motywacyjnych i systemów ocen pracowniczych 
 • - planowanie i wdrażanie systemów premiowych opartych o systemy ocen i profile kompetencji 
 • - komunikację wewnętrzną i zewnętrzną (projektowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych)
 • - zarządzanie projektami 
 • - konstruowanie i przeprowadzanie audytów budżetów zespołów zarządzających personelem 


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i … oceńcie nas Państwo sami!

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konferencje

Bezmiechowa 2015

Bezmiechowa 2015Tak jak dotychczas konferencja poświęcona jest projektowaniu, realizacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w oparciu o platformy sprzętowe IBM.Problematyka konferencji w roku 2015, to: chmury obliczeniowe, analityka biznesowa, bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych, wirtualizacja i konsolidacja serwerów oraz pamięci masowych, mechanizmy wysokiej dostępności.Zgłoszenia i referaty prosimy nadsyłać na adres: bezmiechowa[at]10110.biz, a aktualnie zgłoszone referaty dostępne są na stronie Bezmiechowa 2015.Zaakceptowane przez komitet naukowy referaty zostaną opublikowane przez Politechnikę Rzeszowską w monografii - materiałach konferencyjnych.Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa: do dnia 14 września 2015 r.Termin nadsyłania streszczeń (max. 300 słów) artykułów: do dnia 14 września 2015 r.Lista zaakceptowanych referatów zostanie opublikowana do dnia 17 września 2015 r.Opłata konferencyjna wynosi 180 złotych. Autorzy wystąpień zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia w Bieszczadach!   Poniżej podajemy aktualną listę potwierdzonych zgłoszeń na V konferencję "Rozwój aplikacji na platformach IBM" w Bezmiechowej Górnej w dniach 21-23 września 2015 r. <?php require_once('lista2015_v2.php'); ?> Polub nas na Facebook'u ... zagwarantujesz sobie upominek konferencyjny w wybranym rozmiarze! <?php require_once('facebook.php'); ?>   Program V konferencji "Rozwój oprogramowania na platformach IBM" w Bezmiechowej Górnej przedstawia się następująco: Poniedziałek, 21 września 2015 r. 13.00-14.00   Rejestracja Gości i obiad 14.00-14.10   Powitanie przez Komitet Organizacyjny - Nina Jurkowska-Paw (IBM) i Hubert Klekowicz (10110.biz) 14.10-14.30   Common - Education, Fun and Friendship, Waldemar Puk (Common Polska)   14.30-15.15   O zawiłościach architektury mainframe i procesora z13, Marek Śnieżek (Politechnika Rzeszowska) 15.15-15.45   Kryptografia sprzętowa jako usługa w systemie z/OS, Błażej Pawlak (IBM) 15.45-16.15   Wysokodostępne środowiska dla SAP HANA w oparciu o procesory POWER, Marcin Steć (IBM)   16.15-16.30   Przerwa "kawowa"   16.30-17.00   InterCars - IBM realizuje marzenia klienta!, Tomasz Antonik, Radosław Mańkowski (IBM) 17.00-17.30   Demony szybkości – czyli co dają macierze flash, Marcin Drożan (VOL Solutions Sp. z o.o) 17.30-18.00   Praktyczne zastosowanie wirtualizacji w oparciu o produkty IBM w dużym przedsiębiorstwie, Zbigniew Kowalski (IBM), Maciej Stachowiak (ENEA Centrum) 18.00-18.20   Kryptonim 1P - Mocne i silne oferty!, Jacek Kwećko (IBM)   19.30-22.30   Kolacja     Wtorek, 22 września 2015 r. 9.00-10.00   Śniadanie   10.00-15.00   Loty szybowcami lub niespodzianka w zależności od pogody   15.00-16.00   Obiad   16.00-16.30   Object storage - Co to?, Dlaczego IBM?, Dlaczego teraz? , Robert Adamczyk (IBM) 16.30-17.00   POWER8 - Optymalizacja rozmieszczenia procesorów i pamięci, Dariusz Myszka (IBM) 17.00-17.30   Wieloprocesorowa architektura NUMA w systemach POWER7 i POWER8 - implikacje wydajnościowe, Maciej Wielgus, Tomasz Piela (IBM)   17.30-17.45   Przerwa "kawowa"   17.45-18.15   Kolejny krok w chmurę za pomocą Verse, Janusz Moroz (IBM) 18.15-19.15   Panel dyskusyjny "Alicjo co widzisz po drugiej stronie lustra - IBM oczami klientów i partnerów?" - prowadzący Piotr Darwaj (IBM)   20.00-22.30   Kolacja   Środa, 23 września 2014 r. 9.00-10.00   Śniadanie   10.00-10.30   Hybrid Cloud, a istniejące środowiska klienta, Michał Stryga (IBM) 10.30-11.00   Bluemix - elastyczna platforma rozwoju aplikacji, Michał Sierakowski (IBM) 11.00-11.30   Qradar - wstęp do zintegrowanego bezpieczeństwa, Marcin Panasiuk (IBM) 11.30-12.00   PowerHA SystemMirror dla AIX Enterprise Edition w wersji 7.1.3, Dominik Romanowski (IBM)   12.00-12.15   Zamknięcie i podsumowanie konferencji – Michał Sierakowski (IBM)   12.15-13.00   Obiad      

Bezmiechowa 2015

Bezmiechowa 2014

Bezmiechowa 2014Tak jak dotychczas konferencja poświęcona jest projektowaniu, realizacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w oparciu o platformy sprzętowe IBM.Problematyka konferencji w roku 2014, to: chmury obliczeniowe, analityka biznesowa, rozwiązania informatyczne dla firm, wirtualizacja i konsolidacja serwerów oraz pamięci masowych, mechanizmy wysokiej dostępności.Zgłoszenia i referaty prosimy nadsyłać na adres: bezmiechowa[at]10110.biz Aktualnie zgłoszone referaty dostępne są na stronie Bezmiechowa 2014.Zaakceptowane przez komitet naukowy referaty zostaną opublikowane przez Politechnikę Rzeszowską w monografii - materiałach konferencyjnych.Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa: do dnia 17 września 2014 r.Termin nadsyłania streszczeń (max. 300 słów) artykułów: do dnia 17 września 2014 r.Lista zaakceptowanych referatów zostanie opublikowana do dnia 19 września 2014 r.Opłata konferencyjna wynosi 180 złotych. Autorzy wystąpnień zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia w Bieszczadach!   Komitet Organizacyjny: Nina Jurkowska-Paw (IBM Polska Sp. z o.o.) Jarosław Jędrzejewski (10110.biz Sp. z o.o.) Andrzej Bugowski (Avnet Sp. z o.o.) Marek Śnieżek (Politechnika Rzeszowska)   Warszawa, 13 lipca 2014   Program IV konferencji "Rozwój oprogramowania na platformach IBM"" w Bezmiechowej Górnej przedstawia się następująco: <?php require_once('facebook.php'); ?> Poniedziałek, 22 września 2014 r. 13.00-14.00 Rejestracja Gości i obiad 14.00-14.15 Uroczyste otwarcie konferencji – dr inż. Roman Zajdel, Prodziekan ds. Kształcenia, Politechnika Rzeszowska 14.15-14.30 Powitanie przez Komitet Organizacyjny - Nina Jurkowska-Paw, Jarosław Jędrzejewski, Marcin Matkowski Blok: Oprogramowanie, Prowadzący - Marcin Steć 14.30-15.15 SAP HANA w praktyce, Tomasz Brzozowski, SE16N 15.15-16.00 DB2 BLU Acceleration – rewolucja w przetwarzaniu zapytań analitycznych, Marcin Marczewski, IBM 16.00-16.45 Application-as-a-service. Pamiętnik z placu boju., Rafał Jabłoński, DeLab/Avnet 16.45-17.00 Przerwa "kawowa" 17.00-17.45 IBM Turbo Compression Effect – czyli kompresja w wydaniu praktycznym, Piotr Bellon, Raiffeisen Bank; Marcin Drożan, Tomasz Janiec, IBM 17.45-18.30 PowerHA - migracja i nowe funkcjonalnoci, Dominik Romanowski, IBM 19.30-22.30 Kolacja   Wtorek, 23 września 2014 r. 9.00-10.00 Śniadanie 10.00-15.00 Loty szybowcami i rownolegle turniej tenisa stołowego 15.00-16.00 Obiad Blok: Infrastruktura, Prowadzący: Piotr Kolasiński 16.00-16.30 Elastyczne podejście do składowania danych: LTFS Enterprise Edition, Zbigniew Kowalski, IBM 16.30-17.30 Automatyzacja mechanizmów wysokiej dostępności na serwerach Power w środowisku IBM i (część 1 i część 2), Iwona Dąbrowska-Gratkowska, Auchan Polska Sp. z o.o. , Mariusz Sobczak, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Edward Grygierczyk, IBM 17.30-17.45 Przerwa "kawowa" 17.45-18.15 Infrastruktura ma znaczenie: wirtualizacja, konsolidacja i wysoko dostępna infrastruktura w technologi IBM POWER, Jacek Kwećko, IBM; Grzegorz Róźnowicz, Polkomtel Sp. z o.o. 18.15-18.45 PowerKVM: otwarcie na otwarte standardy, Marcin Steć, IBM 19.30-22.30 Kolacja   Środa, 24 września 2014 r. 8.30-9.30 Śniadanie Blok: Cloud Analytics Mobile Security (CAMS), Prowadzący: Hubert Klekowicz 9.30-10.00 Zintegrowane korzystanie z funkcji kryptograficznych, Błażej Pawlak, Michał Sierakowski, IBM 10.00-10.30 O znaczeniu jakości danych, Hubert Klekowicz, 10110.biz 10.30-11.00 Uchwyć wartość swoich danych, Tomasz Antonik, Radosław Mańkowski, IBM 11.00-11.15 Przerwa "kawowa" 11.15-11.45 Orkiestracja chmury obliczeniowej z użyciem Smartcloud Orchestrator'a,Marcin Mirecki, IBM 11.45-12.15 Docker - alternatywa dla pełnej wirtualizacji, Robert Adamczyk, IBM 12.15 Zamknięcie i podsumowanie konferencji – Jarosław Jędrzejewski, 10110.biz 12.00-13.00 Obiad   Streszczenia referatów według kolejności nadesłania: 1. Elastyczne podejście do składowania danych: LTFS Enterprise Edition, Zbigniew Kowalski, IBM Współczesne wymagania co do wielkości przechowywanych danych rosną z każdym rokiem - to stwierdzenie trąci już banałem. Jednocześnie z rosnącą wielkością pojawiają się też zwiększone oczekiwania co do archiwizowania danych niepotrzebnych na co dzień, ale jednak od czasu do czasu przeglądanych i zbyt ważnych, żeby je skasować czy też zamknąć w sejfie. Elastyczność w podejściu do tego tematu staje się kryterium niezwykle istotnym w wyborze rozwiązania technicznego. Linear Tape FileSystem (LTFS) - nowa technologia przechowywania danych na nowoczesnych nośnikach taśmowych daje niezwykle ciekawe możliwości spełniające te wymagania. W połączeniu ze sprawdzoną od wielu lat technologią rozproszonego, zrównoleglonego systemu plików General Parallel FileSystem (GPFS) i hierarchicznego sposobu zapisywania i udostępniania danych, otwiera niespotykane dotąd podejście do zagadnienia elastycznej archiwizacji. Wygoda w połączeniu z olbrzymią, skalowalną wydajnością oraz użycie otwartego, przenaszalnego standardu zapisu danych na taśmach to tylko niektóre atuty LTFS Enterprise Edition. {extravote 1}   2. Automatyzacja mechanizmów wysokiej dostępności na serwerach Power w środowisku IBM i (część 1 i część 2), Iwona Dąbrowska-Gratkowska, Auchan Polska Sp. z o.o. , Mariusz Sobczak, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Edward Grygierczyk, IBM Stała dostępność danych coraz częściej staje się kluczowym elementem wielu rozwiązań informatycznych. Ciągły dostęp do danych stał się ważny nie tylko w dziedzinach życia, gdzie ciągłość pracy jest elementem kluczowym, takich jak utrzymanie łańcuchów dostaw, produkcji, medycynie, ale również w instytucjach finansowych, bankach, czy handlu. Stabilność, odporność na złośliwe oprogramowanie, łatwość w zarządzaniu powoduje, że wiele firm (szczególnie finansowych) decyduje się na wdrożenie systemów IBM i jako głównych systemów produkcyjnych. IBM oferuje produkt Power HA, który pozwala implementować rozwiązania wysokiej dostępności danych również dla systemów IBM i. Ze względu na ograniczenia systemu dyskowego opartego na dyskach wewnętrznych oraz na trendy zmierzające do przeniesienia systemu dyskowego na macierze zewnętrzne IBM dostarcza dwa produkty, które umożliwiają automatyzacje i monitorowanie wszystkich procesów korzystających z macierzy zewnętrznych w oparciu o naturalny dla systemów IBM i interfejs. Pierwszym z nich jest Independent Copy Services Manager, który wykorzystuje mechanizmy klastrowe oraz struktury niezależnych pul dyskowych. Pozwala stworzyć i zautomatyzować klaster IBM i oraz skonfigurować system do wykonywania kopii zapasowych danych znajdujących się w niezależnych pulach dyskowych bez wpływu na pracę systemu produkcyjnego. Drugi produkt to Full System Copy Services Manager (FSFC), którego podstawowym zadaniem jest umożliwienie wykonania pełnej kopii zapasowej całego systemu IBM i bez wpływu na pracę systemu produkcyjnego. Artykuł przedstawia wdrożenia obydwu produktów na przykładzie firm rynku polskiego. {extravote 2}   3. Application-as-a-service. Pamiętnik z placu boju., Rafał Jabłoński, DeLab/Avnet Serwery aplikacji to chleb powszedni w wielu środowiskach IT. Najpopularniejsze z nich to te przeznaczone do obsługi aplikacji implementowanych w języku Java zgodnie ze specyfikacją Enterprise Edition. Swoją pozycję na rynku jak również funkcjonalność wypracowywały przez ponad 15 lat. Obecnie to już bardzo rozbudowane i wszechstronne maszyny oferujące doskonały punkt wyjścia dla aplikacji biznesowych. Podobnie jak mikroprocesory takie jak IBM Power coraz śmielej ingerują w wykonywany kod i coraz bardziej łakomo wydzierają mechanizmy optymalizacji kodu dostępne niegdyś jedynie w kompilatorach, tak również serwery aplikacji coraz bardziej kuszą nowymi usługami i tym samym coraz bardziej uwalniają programistów od konieczności oprogramowywania usług systemowych. Tego typu podejście wiąże się jednak z pewnymi kosztami. Bodaj najistotniejszy z nich dużo złożoność i czasochłonność związana zarówno z instalacją i post-instalacją ale przede wszystkim z inicjalną konfiguracją. Wspomniana wszechstronność to swego typu obosieczny miecz godzący w sztab administratorów zmuszając ich do okiełznania tajników konfiguracji wielu dostępnych w takich serwerach usług. Rozwiązaniem tego typu wyzwań jest maksymalna automatyzacja etapów instalowania, konfiguracji i administracji tego typu środowisk. W trakcie prelekcji zaprezentowane zostanie autorskie rozwiązanie przeznaczone do masowej i automatycznej instalacji i konfiguracji warstwy middleware serwerów aplikacji. Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z tworzeniem tego typu środowisk obejmują m.in. dynamiczne tworzenie skryptów i plików odpowiedzi, instalowanie i inicjalne patchowanie, tworzenie klastrów i domen serwerów aplikacji, konfigurowanie warstwy bezpieczeństwa i monitoringu. Zwieńczeniem całego procesu jest zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie docelowej aplikacji biznesowej. Prelekcja wzbogacona zostanie pokazem tworzenia kompleksowych środowisk opartych na takich serwerach aplikacji jak IBM WebSphere Application Server Network Deployment, RedHat JBoss Enterprise Application Platform i Apache Tomcat. Jeśli uważasz, że czas poświęcony na ręczne i powolne stawianie środowisk można wykorzystać lepiej to przyjdź i zobacz jak robi się to automatycznie, szybko i powtarzalnie. {extravote 3}   4. Zintegrowane korzystanie z funkcji kryptograficznych, Błażej Pawlak, Michał Sierakowski, IBM IBM Advanced Crypto Service Provider (ACSP) jest rozwiązaniem, które pozwala korzystać zarówno z funkcji IBM Common Cryptographic Architecture (CCA), jak i standardu PKCS #11 na kartach PCIe #4765. W artykule przedstawiono kilka scenariuszy wykorzystania oprogramowania ACSP związanych z powszechnie stosowanymi metodami szyfrowania danych m.in. szyfrowanie bloku PIN. Celowość użycia specjalizowanych systemów wspomagających funkcje kryptograficzne omawiana jest również w świetle perspektywy kryptografii post-kwantowej. {extravote 4}   5. Infrastruktura ma znaczenie: wirtualizacja, konsolidacja i wysoko dostępna infrastruktura w technologi IBM POWER, Jacek Kwećko, IBM; Grzegorz Róźnowicz, Polkomtel Sp. z o.o. Informacja to potęga, a my obecnie bez wątpienia jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Ogromne ilości danych, które gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy (co roku ich przybywa) otrzymujemy w coraz to nowszej i prostrzej formie usług (także rozwiązań chmurowych) opartych o infrastrukturę centrów przetwarzania danych. Użytkownik realizuje swoją usługę na bazie tej infrastruktury, a w wielu przypadkach nawet nie uświadamia sobie z jakich mechanizmów korzysta. Ciągłość działania usługi pokazuje jak ważna jest infrastruktura, jej elastyczność i wysokodostępność. W świecie usług infrastruktura nabiera całkowicie innego znaczenia, spychana jest trochę na drugi plan. Jednak bez infrastruktury usługi nie istnieją. W artykule omawiamy zaawansowane technologie wirtualizacji i wysokiej dostępności na przykładzie technologi IBM POWER (POWER Virtual Machnie, POWER High Avaliability, Live Partition Mobility), która pozwala nam na zbudowanie elastycznej platformy dla naszych usług. {extravote 5}   6. Uchwyć wartość swoich danych, Tomasz Antonik, Radosław Mańkowski, IBM Big Data, Fast Data, Social Data, Data Analytics to gorące obszary IT ostatnich lat. Wszystko zaczęło się od portali internetowych, które borykały się z problemem budowy indeksów pełnotekstowych. Dane niestrukturalne (np. dokumenty stron www), szybkozmienne (np click stream), przyrastający wolumen to cechy współczesne definiujące systemy BigData. Rozwiązania, stworzone na potrzeby internetu stały się podstawą współczesnych systemów do przetwarzania rozproszonego opartego o paradygmat Map-reduce. Wolne oprogramowanie Apache Hadoop ze swoją implementacją filesystemu rozproszonego HDFS i map-reduce to serce obecnych rozwiązań BigData. IBM wprowadza OpenSource w świat enterprise dodając bezpieczeństwo, skalowalność, łatwość instalacji i zarządzania cyklem życia oprogramowania. Technologia Power8 wraz z systemem operacyjnym Linux on Power i dystrybucja Hadoopa IBM InfoSphere BigInsights to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na Enterprise Big Data (EBD). Propozycja STG Lab Services w obszarze BigData to modułowe rozwiązania sprzętowo-programowe w wariancie wysokiej wydajności - Performance Box (P-Box) i w wariancie wymagającym dużych przestrzeni - Capacity Box (C-Box). Oferta to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim wsparcie w procesie integracji z instniejącymi systemami przetwarzania danych. BigData to sposób na oszczędność. Przeniesienie przetwarzania na systemy rozproszone to droga do przyśpieszenia najbardziej czasochłownnych operacji, ale również możliwość ograniczenia wymagań sprzętowoch, a przez to i licencyjnych w już posiadanych systemach hurtowni danych opartych o tradycyjne bazy danych. {extravote 6}   7. Orkiestracja chmury obliczeniowej z użyciem Smartcloud Orchestrator'a, Marcin Mirecki, IBMChmura obliczeniowa często utożsamiana jest z wirtualizacją lub automatyzacja procesu tworzenia maszyn wirtualnych. Chmura obliczeniowa oparta jest o technologie takie jak wirtualizacja i automatyzacja serwerowni, aczkolwiek chmura obliczeniowa to duzo więcej niz tylko wirtualizacja i automatyzacja serwerowni. Szeroki wybór hypervisor'ow i narzędzi automatyzujacych działanie serwerowni sprawia ze tworzenie serwerow jest dość prostym procesem. Prawdziwym wyzwaniem jest automatyczne tworzenie kompletnych środowisk aplikacji, składających sie z wielu warstw, automatycznie konfigurowanych pomiędzy sobą. Procesy te są zazwyczaj o wiele bardziej skomplikowane i podatne na błędy niż zwykły provisioning serwer'ow. Proces dostarczania zasobów w chmurze powinien także obejmować nie tylko tworzenie środowisk serwer'ow i aplikacji, lecz również obejmować czynności administracyjne takie jak pozwolenia lub rejestracja tworzonych zasobów oraz integracje tworzonych zasobów z istniejąca infrastruktura. Implementacja powyższych procesów możliwa jest za pomocą oprogramowania IBM SmartCloud Orchestrator. {extravote 7}   8. IBM Turbo Compression Effect – czyli kompresja w wydaniu praktycznym, Piotr Bellon, Raiffeisen Bank; Marcin Drożan, Tomasz Janiec, IBM Nowoczesne środowiska IT zmagają się z gwałtownym wzrostem nieustrukturyzowanych danych, które muszą przechowywać i którymi muszą zarządzać. Wykorzystanie takich danych do analiz biznesowych staje się coraz trudniejsze. Zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowych rośnie średnio o 40% rocznie, a mimo to budżety informatyczne zwykle pozostają na niezmienionym poziomie. Do opanowania eksplozji informacji potrzebne są bardziej zoptymalizowane pamięci masowe, które przyczynią się także do wzrostu produktywności pracy personelu odpowiedzialnego za zarządzanie nimi. W praktyce konieczne jest sięgnięcie po najnowsze rozwiązania technologiczne, jednak nie powinno to skutkować nadmierną komplikacją infrastruktury informatycznej. Takim rozwiązaniem jest kompresja w implementacji IBM. Wykorzystanie kompresji danych w nowoczesnych środowiskach wymaga szybkiego, niezawodnego i skalowalnego algorytmu, który musi jednocześnie zapewniać spójność danych i dobry współczynnik kompresji. Nie mniej istotna jest prostota implementacji bez negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę. Wszystkie te wymagania doskonale spełnia silnik IBM RACE, który łączy bezstratny algorytm kompresji danych z narzędziem monitorującym spójność danych w czasie rzeczywistym. Technologia ta wykorzystuje ponad 40 patentów, lecz żaden z nich nie jest związany z algorytmem kompresji w którym użyty został doskonale znany przemysłowy standard LZ (Lempel-Ziv). Opisywana funkcjonalność jest całkowicie transparentna tak dla użytkownika, jak i serwerów podłączonych za pomocą technologii FC, iSCSI lub też FCoE. Kompresja danych blokowych zaimplementowana została w stosie programowym na poziomie technologi thin-provisioning. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie wszystkich operacji takich jak kopiowanie, usuwanie, migracja czy też tworzenie kopii migawkowych dla wszystkich wolumenów. System udostępnia też możliwość automatycznej konwersji wolumenów pomiędzy skompresowanymi jak i nieskompresowanymi. {extravote 8}   9. Docker - alternatywa dla pełnej wirtualizacji, Robert Adamczyk, IBM Czy szeroko wykorzystywana pełna wirtualizacja jest zawsze najlepszym rozwiązeniem? Jakie mamy alternatywy dla pełnej wirtualizacji? Kiedy powiniśmy rozważać wykorzystanie kontenerów aplikcayjnych zamiast pełnej wirtualizacji? W artykule odpowiem na te i inne pytania dotyczące aktualnych trendów w wirtualizacji. {extravote 9}   10. SAP HANA w praktyce, Tomasz Brzozowski, SE16NCelem wystąpienia jest przedstawienie platformy technologicznej SAP HANA i jej roli w przyspieszaniu działania infrastruktury SAP. W artykule przedstawione są metody implementacji i możliwości akceleracyjne platformy SAP HANA oraz zalety obsługi systemów transakcyjnych, jak również narzędzia raportujące w czasie rzeczywistym - HANA Live. {extravote 10}   11. PowerKVM: otwarcie na otwarte standardy, Marcin Steć, IBMCelem referatu jest zapoznanie słuchaczy z kierunkami rozwoju platformy Power ze szczególnym uwzględnieniem systemu Linux. Zostaną omówione rożnice miedzy dostępnymi wirtualizatorami, przegląd Open Firmware i procesu instalacji PowerKVM. Omawiane są również zagadnienia integracji z istniejącymi systemami zarządzania infrastrukturą, np.: Open Stack oraz możliwe biznesowe scenariusze użycia tej platformy. {extravote 11}   12. DB2 BLU Acceleration – rewolucja w przetwarzaniu zapytań analitycznych, Marcin Marczewski, IBMBLU Acceleration umożliwia szybkie utworzenie obiektu (tabeli), załadowanie danych i niemal natychmiastowejego wykorzystanie, bez konieczności tworzenia obiektów dodatkowych takich jak indeksy, czy obowiązku przeprowadzaniaczynności utrzymaniowych takich jak defragmentacja danych, odświeżanie statystyk czy zarządzanie kompresją itd. Dodatkowointegracja mechnizmów z silnikiem bazy danych oraz możliwość lepszego, dynamicznego wykorzystania pamięci operacyjnejumożliwiają realizację skomplikowanych zapytań analitycznych w krótkim czasie. {extravote 12}   13. PowerHA - migracja i nowe funkcjonalnoci, Dominik Romanowski, IBMW referacie przedstawię produkty IBM PowerHA/EE 6.1 i PowerHA System Mirror/EE 7.1.3. PowerHA jest oprogramowaniem, którego głównym zdaniem jest podniesienie dostępności systemów operacyjnych AIX. Na obecnym etapie rodzina oprogramowania PowerHA składa się z dwóch znacznie różniących się od siebie produków w wersjach 6.1 i 7.1.3. W drugim kwartale 2015 wersja 6.1 przestanie być już wspierana i rozwijana dlatego istotne staje się zagadnienie migracji na nowszą linię produktu 7.1.X. Zostaną omówione również funkcjonalności oraz konfiguracje oprogramowania PowerHA Enterprise Edition w zakresie obsługi replikacji sprzętowych: SVC PPRC, EMC SRDF i Hitachi TrueCopy oraz alternatywne podejścia to tematu replikacji, w tym replikacja oparts o GLVM. {extravote 13}   14. O znaczeniu jakości danych, Hubert Klekowicz, 10110.bizNiespójne, reduntantne i złej jakości dane są typowym problemem wielu organizacji prowadzących swą działalność w długim hotyzoncie czasowym. Problem ten dotyczy również dużych firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, których funkcjonowanie wspomagane jest przez działy informatyczne. W referacie zostaną omówione metody analizy i poprawy jakości danych (data quality) oraz elementy procesu MDM (master data management). Dokonam również, krótkiego przeglądu produktów z oferty IBM w powyższych obszarach. {extravote 14}   Poniżej podajemy listę uczestników IV konferencji "Rozwój aplikacji na platformach IBM", Bezmiechowa Górna, 22-24 września 2014 r. Jest to ostateczny stan potwierdzonych rejestracji na dzień 19 września 2014 r. <?php require_once('lista.php'); ?>      

Bezmiechowa 2014

Bezmiechowa 2012

Konferencja poświęcona jest projektowaniu, realizacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w oparciu o platformy sprzętowe IBM. Problematyka konferencji: wirtualizacja i konsolidacja serwerów oraz pamięci masowych, mechanizmy wysokiej dostępności (PowerHA, MS Cluster, VMware SRM), IBM Cloud (ISDM), nowości w ofercie IBM (zEnterprise BladeCenter Extension, Pure Systems), bezpieczeństwo zarządzania danymi (m.in.: TSM, HSM, FCM). Zgłoszenia i referaty prosimy nadsyłać na adres: bezmiechowa[at]10110.biz Zaakceptowane przez komitet naukowy referaty zostaną opublikowane przez Politechnikę Rzeszowską w monografii - materiałach konferencyjnych. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa: do dnia 7 września 2012 r. Termin nadsyłania streszczeń (max. 300 słów) artykułów: do dnia 7 września 2012 r. Lista zaakceptowanych referatów zostanie opublikowana do dnia 10 września 2012 r. plakat konferencyjny: kliknij tutaj format artykułu: kliknij tutaj Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia w Bieszczadach! Poniżej podajemy listę uczestników III konferencji "Rozwój aplikacji na platformach IBM", Bezmiechowa Górna, 17-19 września 2012 r.Jest to ostateczny stan potwierdzonych rejestracji na dzień 13 września 2012 r. 1. Małgorzata Baranowska, Avnet2. Jakub Kwapisz, Raiffeisen Bank3. Tymoteusz Tchórzewski, Raiffeisen Bank4. Piotr Wnuczek, Raiffeisen Bank5. Paweł Popielski, Raiffeisen Bank6. Dariusz Myszka, IBM7. Mariusz Dąbek, PKO BP8. Dariusz Nosek, PKO BP9. Jacek Kwećko, IBM10. Nina Jurkowska-Paw, IBM11. Grzegorz Szostak, Grupa Onet.pl12. Maciej Salejda, IBM13. Michał Sierakowski, IBM14. Grzegorz Masłowski, Politechnika Rzeszowska15. Jan Rodziński, Politechnika Rzeszowska16. Marek Śnieżek, Politechnika Rzeszowska17. Roman Zajdel, Politechnika Rzeszowska18. Jarosław Jędrzejewski, 10110.biz19. Piotr Kolasiński, 10110.biz20. Marcin Mirecki, IBM21. Wojciech Gacka, SGB-Bank22. Mariusz Mart, SGB-Bank23. Marcin Brygier, SGB-Bank24. Łukasz Grygiel, SGB-Bank25. Wacław Szewczyk, ZETO Katowice26. Jerzy Buczak, ZETO Katowice27. Michał Stryga, IBM28. Krzysztof Grzęda, IBM29. Rafał Klimczak, IBM30. Dariusz Ferenc, IBM31. Sławomir Rysak, IBM32. Jacek Bochenek, COIG33. Piotr Nowik, IBM34. Wojciech Bańkowski, BZ WBK35. Sebastian Biedroń, BZ WBK36. Rafał Jabłoński, DeLab37. Krzysztof Kloc, ZETO Lublin38. Piotr Darwaj, IBM39. Wojciech Romowicz, COIG40. Marek Uramowicz, COIG41. Michał Jędryka, COIG42. Michał Kordyzon, IBM43. Grzegorz Duda, IBM44. Zbigniew Kowalski, IBM45. Marcin Czerwiński, IBM46. Łukasz Schodowski, IBM47. Radosław Mańkowski, IBM48. Andrzej Bugowski, Avnet49. Rafał Drewelus, Avnet50. Rafał Owczarek, Avnet51. Andrzej Rutkowski, Avnet   Program III konferencji "Rozwój aplikacji na platformach IBM" odbywającej się Bezmiechowej Górnej w dniach 17-19 września 2012 r.:   Poniedziałek, 17 września 2012 r. 13.00-14.00 Rejestracja Gości i obiad 14.00-14.15 Uroczyste otwarcie konferencji – dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, Politechnika Rzeszowska 14.15-14.30 Powitanie przez Komitet Organizacyjny - Małgorzata Baranowska, Nina Jurkowska-Paw, Jarosław Jędrzejewski Blok:  Moc jest z nami!, Prowadzący - Maciej Salejda 14.30-15.00 Wzrost wydajności głównej aplikacji bankowej T24 RBPL na serwerze P7 oraz macierzy DS8KJakub Kwapisz, Paweł Popielski - Raiffeisen Bank 15.00-15.30 Zaawansowane przetwarzanie w chmurze z IBM Tivoli Service Automation ManagerMichał Stryga - IBM 15.30-16.00 Architektura infrastruktury o podwyższonej niezawodności w Spółdzielczej Grupie BankowejZbigniew Kowalski, Radosław Mańkowski - IBM 16.00-16.30 Konsolidacja i wirtualizacja serwerów na platformie PowerSebastian Biedroń - Bank Zachodni WBK, Sławomir Rysak - IBM 16.30-16.45 Przerwa "kawowa" 16.45-17.15 Wpływ konfiguracji serwera P7 oraz macierzy DS8K na wydajność głównego systemu bankowegoTymoteusz Tchórzewski, Piotr Wnuczek - Raiffeisen Bank, Dariusz Myszka - IBM 17.15-17.45 Optymalizacja wsadowego przetwarzania nocnegoDariusz Nosek - PKO BP 17.45-18.15 Budowa dynamicznej infrastruktury - zEnterprise BladeCenter ExtensionRafał Klimczak, IBM 18.15-18.45 IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager - gotowe rozwiązanie do błyskawicznego zabezpieczania i przywracania baz danychZbigniew Kowalski - IBM 19.30-22.30 Jak nawarzyć dobrego piwa? - wykład i uroczysta kolacja Wtorek, 18 wrzesnia 2012 r. 9.00-10.00 Śniadanie 10.00-15.00 Loty szybowcami i rownolegle turniej Sumo/MMA wg kategorii wagowych 15.00-16.00 Obiad Blok: Zagraj to jeszcze raz ..., Prowadzący: Michał Sierakowski   16.00-16.30 Geocluster według potrzebMarcin Czerwiński - IBM 16.30-17.00 PureSystems - czas na systemy zintegrowaneŁukasz Schodowski - IBM 17.00-17.30 SAP HANA i platforma IBM - co kryje się w rozwiązaniach analitycznych nowej generacjiAgnieszka Borkowska - IBM 17.30-17.45  Przerwa "kawowa" 17.45-19.15 Debata "IT - Partner, czy Sługa?" z udziałem zaproszonych gości, Prowadzenie: Piotr Darwaj, IBM 20.00-22.00 Kolacja Środa, 19 września 2012 r. 8.30-9.30 Śniadanie Blok: Umiesz tym latać?, Prowadzący: Nina Jurkowska-Paw 9.30-10.00 Dyski wirtualne - kolejne poziomy MatrixaJacek Kwećko - IBM 10.00-10.30 Analiza, agregacja i redukcja danych SMF systemów MainframePiotr Kolasiński - 10110.biz 10.30-11.00 Automatyzacja konfiguracji srodowisk wirtualnych tworzonych za pomocą IBM Service Delivery ManagerMarcin Mirecki - IBM 11.00-11.30 Nowy serwer IBM zEC12Marek Śnieżek - Politechnika Rzeszowska, Michał Kordyzon - IBM 11.30-11.45 Zamknięcie i podsumowanie konferencji – Michał Sierakowski, IBM 12.00-13.00  Obiad

Bezmiechowa 2012

Bezmiechowa 2010

  Konferencja poświęcona jest projektowaniu, realizacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w oparciu o platformy sprzętowe IBM. Problematyka konferencji: wirtualizacja i konsolidacja serwerów oraz pamięci masowych, mechanizmy wysokiej dostępności, cloud computing, nowości sprzętowe IBM (m.in.: POWER7, eX5), zintegrowane środowiska projektowo-rozwojowe (WAS, jPALIO), strojenie baz danych w środowiskach Linux/Unix, bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zgłoszenia i referaty prosimy nadsyłać na adres: bezmiechowa[at]10110.biz Zaakceptowane przez komitet naukowy referaty zostaną opublikowane przez Politechnikę Rzeszowską w monografii - materiałach konferencyjnych. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa: do dnia 10 czerwca 2010 r. Termin nadsyłania streszczeń (max. 1800 znaków) artykułów: do dnia 8 czerwca 2010 r. Lista zaakceptowanych referatów zostanie opublikowana do dnia 10 czerwca 2010 r.   plakat konferencyjny: kliknij tutaj format artykułu: kliknij tutaj   Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia w Bieszczadach!   Poniżej podajemy listę uczestników II konferencji "Rozwój aplikacji na platformach IBM", Bezmiechowa Górna, 16-18 czerwca 2010 r.Jest to ostateczny stan na dzień 14 czerwca 2010 r. 1. Bartosz Borek, IBM2. Krzysztof Szyszkowski, IBM3. Piotr Nowik, IBM4. Paweł Nowik, BRE Bank 5. Piotr Mazur, BRE Bank 6. Sławomir Walczyna, PKO BP7. Rafał Klimczak, IBM8. Mariusz Dąbek, PKO BP9. Mirosław Pura, IBM10. Dariusz Myszka, IBM11. Grzegorz Rabanowski, IBM12. Jakub Kwapisz, Raiffeisen Bank13. Paweł Popielski, Raiffeisen Bank14. Piotr Kolasiński, Compfort Meridian15. Anna Ogan, IBM16. Marek Śnieżek, Politechnika Rzeszowska17. Wiesław Krasnodębski, IBM18. Michał Sierakowski, IBM19. Włodzimierz Piwnik, Raiffeisen Bank20. Jan Rodziński, Politechnika Rzeszowska21. Radosław Mańkowski, IBM22. Eliza Szczechla, Scott Tiger23. Paweł Susicki, Scott Tiger24. Hubert Klekowicz, Scott Tiger25. Jarosław Jędrzejewski, 10110.biz26. Tomasz Dec, jPalio27. Jacek Kwećko, IBM28. Krzysztof Madyniak, jPalio29. Andrzej Ratkowski, jPalio30. Remigiusz Gałka, IBM31. Daniel Kierdal, IBM 32. Michał Draba, PZU33. Grzegorz Siwiec, GaBoS/COMMON Polska34. Waldemar Puk, NFZ/COMMON Polska35. Edward Grygierczyk, IBM36. Robert Adamczyk, IBM37. Michał Stryga, IBM38. Maciej Salejda, IBM39. Sławomir Rysak, IBM40. Piotr Pietrzak, IBM    Program II konferencji "Rozwój aplikacji na platformach IBM" odbywającej się Bezmiechowej Górnej w dniach 16-18 czerwca 2010 r.:   Środa, 16 czerwca 2010r. 14.00-15.00 Rejestracja Gości i obiad 15.00-15.15 Uroczyste otwarcie konferencji – prof. dr hab inż. Kazimierz Buczek, Politechnika Rzeszowska 15.15-15.25 Wystąpienie członka Komitetu Organizacyjnego - Jarosław Jędrzejewski, 10110.biz Sp. z o.o. Blok: Aplikacje, Prowadzący: dr Michał Sierakowski 15.30-16.00 Czy młodego wina nie wolno nalewać w stare bukłaki? Czyli Mainframe w nowej odsłonie ukazuje jak szybko,łatwo i przyjemnie powalić konkurencje na plecy...Remigiusz Gałka, IBM 16.30-17.00 jPALIO jako korporacyjna szyna usług (Enterprise Service Bus, ESB)Krzysztof Madyniak, jPalio SA 17.00-17.30 Wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów bazodanowych do zwiększenia dostępności i skalowalności systemu bankowego. Studium przypadku na przykładzie systemu ŚWISTAK - modułu systemu ARA.Eliza Szczechla, Hubert Klekowicz, Scott Tiger SA 17.30-17.45 Przerwa "kawowa" 17.45-18.15 Dostarczanie aplikacji i infrastruktury w modelu Cloud Computing w oparciu o IBM CloudBurst i Websphere CloudBurstMichał Stryga, IBM  18.15-18.45 Środowisko projektowania i implementacji aplikacji biznesowych OctopusPaweł Susicki, Tomasz Plewa, Scott Tiger SA 18.45-19.15 MINIVM - system z/VM dla celów edukacyjnychPiotr Kolasiński, Compfort Meridian Polska Sp. z o.o. 19.30-22.30 Spotkanie z jasielskimi winiarzami, degustacja win z podkarpackich Czwartek, 17 czerwca 2010r. 9.00-10.00 Śniadanie 10.00-15.00 Loty szybowcami (... lub w razie niepogody zapora na Zalewie Solińskim od środka...) 15.00-15.45 Obiad Blok: Infrastruktura, Prowadzący: dr inż. Jan Rodziński   16.00-16.30 Zagadnienia związane z wysoką dostepnością aplikacji bankowej T24Dariusz Myszka, IBM i Włodzimierz Piwnik, Raiffeisen Bank 16.30-17.00 IBM NAS - zaawansowane serwery plików - trendy, wyzwaniaRobert Adamczyk, Rafał Klimczak, IBM 17.00-17.30 Wirtualizacja w oparciu o platformę eX5Bartosz Borek, Piotr Nowik, IBM 17.30-17.45  Przerwa "kawowa" 17.45-18.15 Wysokowydajne systemy pamieci masowej IBM DS8700Mirosław Pura, IBM 18.15-18.45 Czy potrzebne są nam komputery z IBM, czyli o zawiłościach architektury komputerów (na przykładzie obliczeń zmienno-przecinowych).Marek Śnieżek, Politechnika Rzeszowska 18.45-19.15 Dyski wirtualne w technologii IBM - kolejne poziomy MatrixaJacek Kwećko, IBM 19.15-19.45 Szyfrowanie danych na dyskach i napedach zewnętrznych w środowisku Power iEdward Grygierczyk, IBM 20.00 – 22.00 Kolacja Piątek, 18 czerwca 2010r. 8.30-9.30 Śniadanie Blok: Zarządzenie Informacją, Prowadzący: dr inż. Marek Śnieżek 9.30-10.00 DB2PureScale - koniec dominacji RAC?Radosław Mańkowski, Maciej Przepiórka, IBM 10.00-10.30 Mechanizm journalingu w postarelacyjnej bazie danych jBaseJakub Kwapisz, Paweł Popielski, Raiffeisen Bank Polska SA 10.30-11.00 Power System / AIX - system niezawodny. Mechanizmy wysokiej dostępności.Sebastian Biedroń, BZ WBK i Sławomir Rysak, IBM 11.00-11.30 (R)ewolucja w kryptografii stosowanejMichał Sierakowski, IBM 11.30-11.40 Zamknięcie i podsumowanie konferencji – Michał Sierakowski, IBM 12.00-13.00  Obiad  

Bezmiechowa 2010

Bezmiechowa 2009

  Firma 10110.biz Sp. z o.o. wraz z firmą Torn Sp. z o.o. zapraszają na konferencję "Rozwój aplikacji na platformach IBM", która odbędzie się w Bezmiechowej Górnej w dniach 17-19 czerwca 2009, pod patronatem IBM Polska oraz Politechniki Rzeszowskiej Konferencja poświęcona jest projektowaniu, realizacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w oparciu o platformy Power Systems i Mainframe Systems. Problematyka konferencji: metodologia bezpośredniej migracji kodu x86 na procesory Power, budowa aplikacji w oparciu o zintegrowane środowiska projektowe (np.: jPalio), mechanizmy automatycznej archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych, optymalizacja kodu JAVA w środowisku WebSphere, sprzętowe wspomaganie infrastruktury PKI, wprowadzenie do strojenia baz danych Oracle w środowiskach Linux (Mainframe) i AIX (Power), zagadnienia utrzymywania jednorodnych środowisk przy użyciu wirtualizacji Zgłoszenia i referaty prosimy nadsyłać na adres: bezmiechowa[at]10110.biz Zaakceptowane przez komitet naukowy referaty zostaną opublikowane przez Politechnikę Rzeszowską w monografii - materiałach konferencyjnych. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa: do dnia 10 czerwca 2009. Termin nadsyłania streszczeń (max. 1000 znaków) artykułów: do dnia 22 maja 2009. Termin nadsyłania artykułów: do dnia 10 czerwca 2009. Lista zaakceptowanych referatów zostanie opublikowana do dnia 5 czerwca 2009. Plakat konferencyjny: kliknij tutaj format artykułu: kliknij tutaj   Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia w Bieszczadach!        Poniżej podajemy listę uczestników konferencji "Rozwój aplikacji na platformach IBM", Bezmiechowa Górna, 17-19 czerwca 2009.  Jest to ostateczny stan na dzień 9 czerwca 2009 r. 1. Mariusz Czerniak, UMK2. Andrzej Wróbel, PKO BP3. Mariusz Kosiorski, PKO BP4. Mariusz Dąbek, PKO BP5. Grzegorz Dec, PRz6. Marek Śnieżek, PRz7. Piotr Kolasiński, Compfort Meridian Polska Sp. z o.o.8. Ryszard Powiedziuk, Compfort Meridian Polska Sp. z o.o.9. Jan Posiadała, Scott Tiger SA10. Hubert Klekowicz, Scott Tiger SA11. Andrzej Ratkowski, PW/Torn Sp. z o.o.12. Krzysztof Madyniak, Torn Sp. z o.o.13. Wiesław Krasnodębski, IBM14. Anna Ogan, IBM15. Maciej Przepiórka, IBM16. Radosław Mańkowski, IBM17. Michał Sierakowski, IBM18. Tomasz Nowicki, IBM19. Renata Bilecka, IBM20. Krzysztof Sprawnik, IBM21. Olga Czarnek, PRz22. Marek Górka, PRz23. Łukasz Dworak, PRz24. Jan Rodziński, PRz25. Marcin Steć, IBM26. Krzysztof Synowiec, Torn Sp. z o.o.27. Tomasz Dec, Torn Sp. z o.o.28. Rafał Siewicz, 10110.biz Sp. z o.o.29. Jarosław Jędrzejewski, 10110.biz Sp. z o.o. 30. Piotr Pietrzak, IBM31. Leszek Bogusławski, Compfort Meridian Polska Sp. z o.o.     Program konferencji "Rozwój aplikacji na platformach IBM", Bezmiechowa Górna 17-19 czerwca 2009 r.:    Środa, 17 czerwca 2009 14.00-15.00 Rejestracja Gości i obiad 15.00-15.15 Uroczyste otwarcie konferencji – prof. dr hab inż. Kazimierz Buczek, Politechnika Rzeszowska 15.15-15.45 Wystąpienie przewodniczącego Komitetu Naukowego:Wyprawy laika przez sprzecznosci  na morzu mozliwosci – dr hab. Tomasz Nowicki, IBM Blok: Aplikacje, Prowadzący: dr hab. Tomasz Nowicki 15.45-16.15 USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Współpraca z IBM.Mariusz Czerniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuJanina Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet WarszawskiKrzysztof Sprawnik, IBM 16.45-17.15 Elementy architektury zorientowanej usługowo (SOA) w środowisku jPalio.Andrzej Ratkowski, Torn Sp. z o.o. i Politechnika WarszawskaKrzysztof Madyniak, Torn Sp. z o.o. 17.15-17.30  Przerwa "kawowa" 17.30-18.00 Współbieżność procesów wsadowych w aplikacjach bazodanowych.Jan Posiadała, Scott Tiger S.A. Hubert Klekowicz, Scott Tiger S.A. 18.00-18.30 Migracja aplikacji J2EE do środowiska WebSphere. Grzegorz Dec, Politechnika RzeszowskaJan Jurek,  Politechnika Rzeszowska 18.30-19.00 Co nowego w Oracle 11g?Radosław Mańkowski, IBM 19.30-22.00 Uroczysta kolacja Czwartek, 18 czerwca 2009 9.00-10.00 Śniadanie Blok: Zarządzanie Infrastrukturą, Prowadzący: dr Michał Sierakowski   10.00-10.30 Utrzymywanie jednorodnych środowisk informatycznych przy użyciu technik wirtualizacyjnych.Krzysztof Sprawnik, IBM 10.30-11.00 Zapewnianie ciągłości pracy i zabezpieczanie danych systemów Linux for System z, pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego z/VM.Andrzej Wróbel, PKO Bank PolskiMariusz Kosiorski, PKO Bank Polski 11.00-11.30 Wspólna przestrzeń dyskowa systemów z/OS i Linux for System z.Piotr Kolasiński, Compfort Meridian Polska Sp. z o.o. i Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 11.30-11.45  Przerwa "kawowa" Blok: Infrastruktura, Prowadzący: dr inż. Jan Rodziński  11.45-12.15 XIV – eXtremalnie Innowacyjna Vizja pamięci masowej.Renata Anna Bilecka, IBM 12.15-12.45 Sprzętowe wspomaganie funkcji kryptograficznych.Michał Sierakowski, IBM 12.45-13.15 Wirtualne serwerownie na platformie IBM Power Systems.Maciej Przepiórka, IBM 13.15-13.45 Metody przyspieszania działania procesora i zwiększania funkcjonalności zastosowane w komputerach IBM Mainframe z10.Marek Śnieżek, Politechnika Rzeszowska 14.00-15.00 Obiad 15.00-20.00 LOTY SZYBOWCEM 20.00 – 22.00 Kolacja przy ognisku Piątek, 19 czerwca 2009 9.00-10.00 Śniadanie Blok: Zarządzenie Informacją, Prowadzący: dr inż. Marek Śnieżek 10.00-10.30 Ewolucja systemów i sposobów składowania danych na przykładzie rodziny produktów Tivoli Storage Manager.Marcin Steć, IBM 10.30-11.00 Przetwarzanie w chmurachPiotr Pietrzak, IBM 11.00-11.30 Architektura wydajnej farmy WWW w oparciu o systemy otwarte.Wojciech Janusz, IBM 11.30-11.40 Zamknięcie konferencji – Jarosław Jędrzejewski, 10110.biz Sp. z o.o. 12.00-13.00  Obiad

Bezmiechowa 2009

 

Już po raz piąty wraz z partnerami handlowymi organizujemy konferencję dotyczącą rozwoju oprogramowania na platformach IBM w Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej Górnej. Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 września 2015.


Dotychczasowe doświadczenia i wrażenia jakie były naszym udziałem w trakcie poprzednich spotkań, pozwalają nam sądzić, że i tym razem nikt z obecnych nie powinien poczuć się zawiedziony, ani tematyką poszczególnych prezentacji ani … atrakcjami towarzyszącymi imprezie. Mam osobistą satysfakcję, że „bieszczadzkie spotkania” przerodziły się w imprezę cykliczną, na której uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami w zakresie wykorzystywanych technologii. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich edycji imprezy, materiały konferencyjne zebrane w formie wydawnictwa naukowego, będą nie tylko cenną pamiątką, ale przede wszystkim dowodem wiedzy i zaangażowania autorów. Przypomnę, że poprzednie edycje imprezy gościły ponad 200 osób z ponad 20 firm!

Co roku staramy się czymś nowym zaskoczyć gości konferencji. I w tym roku rozpoczęliśmy już przygotowania, a aktualności będziemy prezentowac zarówno na naszych stronach firmowych, jak i na Facebook'u.

Zapraszam wszystkich do śledzenia tworzonego programu konferencji, którego tradycyjnie i Państwo ... możecie być autorami :-) Do zobaczenia w Bieszczadach już za 4 tygodnie!

 Warszawa, 24 sierpnia 2015

Komitet Organizacyjny:

Nina Jurkowska-Paw (IBM Polska Sp. z o.o.)

Jarosław Jędrzejewski (10110.biz Sp. z o.o.)

Andrzej Bugowski (Avnet Sp. z o.o.)

Marek Śnieżek (Politechnika Rzeszowska)

 
 

 

 

Polub nas na Facebook'u ... zagwarantujesz sobie upominek konferencyjny w wybranym rozmiarze!

 

Program V konferencji "Rozwój oprogramowania na platformach IBM" w Bezmiechowej Górnej przedstawia się następująco:

Poniedziałek, 21 września 2015 r.

13.00-14.00   Rejestracja Gości i obiad
14.00-14.10   Powitanie przez Komitet Organizacyjny - Nina Jurkowska-Paw (IBM) i Hubert Klekowicz (10110.biz)
14.10-14.30   Common - Education, Fun and Friendship, Waldemar Puk (Common Polska)

 

14.30-15.15   O zawiłościach architektury mainframe i procesora z13, Marek Śnieżek (Politechnika Rzeszowska)
15.15-15.45   Kryptografia sprzętowa jako usługa w systemie z/OS, Błażej Pawlak (IBM)
15.45-16.15   Wysokodostępne środowiska dla SAP HANA w oparciu o procesory POWER, Marcin Steć (IBM)

 

16.15-16.30   Przerwa "kawowa"

 

16.30-17.00   InterCars - IBM realizuje marzenia klienta!, Tomasz Antonik, Radosław Mańkowski (IBM)
17.00-17.30   Demony szybkości – czyli co dają macierze flash, Marcin Drożan (VOL Solutions Sp. z o.o)
17.30-18.00   Praktyczne zastosowanie wirtualizacji w oparciu o produkty IBM w dużym przedsiębiorstwie, Zbigniew Kowalski (IBM), Maciej Stachowiak (ENEA Centrum)
18.00-18.20   Kryptonim 1P - Mocne i silne oferty!, Jacek Kwećko (IBM)

 

19.30-22.30   Kolacja

 

 

Wtorek, 22 września 2015 r.

9.00-10.00   Śniadanie

 

10.00-15.00   Loty szybowcami lub niespodzianka w zależności od pogody

 

15.00-16.00   Obiad

 

16.00-16.30   Object storage - Co to?, Dlaczego IBM?, Dlaczego teraz? , Robert Adamczyk (IBM)
16.30-17.00   POWER8 - Optymalizacja rozmieszczenia procesorów i pamięci, Dariusz Myszka (IBM)
17.00-17.30   Wieloprocesorowa architektura NUMA w systemach POWER7 i POWER8 - implikacje wydajnościowe, Maciej Wielgus, Tomasz Piela (IBM)

 

17.30-17.45   Przerwa "kawowa"

 

17.45-18.15   Kolejny krok w chmurę za pomocą Verse, Janusz Moroz (IBM)
18.15-19.15   Panel dyskusyjny "Alicjo co widzisz po drugiej stronie lustra - IBM oczami klientów i partnerów?" - prowadzący Piotr Darwaj (IBM)

 

20.00-22.30   Kolacja

 

Środa, 23 września 2014 r.

9.00-10.00   Śniadanie

 

10.00-10.30   Hybrid Cloud, a istniejące środowiska klienta, Michał Stryga (IBM)
10.30-11.00   Bluemix - elastyczna platforma rozwoju aplikacji, Michał Sierakowski (IBM)
11.00-11.30   Qradar - wstęp do zintegrowanego bezpieczeństwa, Marcin Panasiuk (IBM)
11.30-12.00   PowerHA SystemMirror dla AIX Enterprise Edition w wersji 7.1.3, Dominik Romanowski (IBM)

 

12.00-12.15   Zamknięcie i podsumowanie konferencji – Michał Sierakowski (IBM)

 

12.15-13.00   Obiad

 

 

 

Kontakt

 

 

Biuro:

 

10110.biz Sp. z o.o.

ul. Parandowskiego 7

01-699 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Operacyjna obsługa projektów:

 

Jarosław Jędrzejewski

+48 504 211 039

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.